AZƏRBAYCAN ORNİTOLOJİ CƏMİYYƏTİ

facebook qrupumuza qatıl
facebook qrupumuza qatıl
Qusar rayonu, Laza kəndinə ekskursiya

28 İyun 2019-cu ildə Azərbaycan Ornitoloji Cəmiyyətinin üzvləri və fəalları Laza kəndi yaxınlığındakı Şahdağ Milli Parkını ziyarət etdilər. 23 nəfər Canlı Bahar kampaniyası çərçivəsində avtobus ekskursiyasında iştirak edib. Canlı Bahar növlərindən uzunqanad və qaranquş və digər Chaugh (Qırmızı Bill), Qırmızı cəbhə Sarine, Linnet və s. kimi maraqlı növlər qeydə alınıb.