AZƏRBAYCAN ORNİTOLOJİ CƏMİYYƏTİ

facebook qrupumuza qatıl
facebook qrupumuza qatıl
Mərmər cürə proqramı: qış ekspedisiyaları

Azərbaycan Ornitoloji Cəmiyyəti Mərmər cürənin sayını  və nadir növ sayılan bu quşun Azərbaycanda populyasıyasının azalmasının səbəblərini öyrənmək üçün bir neçə yerə ekspedisiya nəzərdə tutub.  Bu məqsədlə  - Naxçıvan Muxtar Respublikasında - Araz Su Anbarı və Sədərək Su-bataqlıq sahəsi (13-14.11.2019; 26-27.01.2020), Qızılağac Milli Parkı (10.01.2020), Mahmudçala gölü (12.01.2020), Ağgöl Milli Parkı (13.01.2020) və Şirvan Milli Parkına (14.01.2020) gedilib. Hər 5 yerdə göllərə baxış keçirilib, müdiriyyət və elmi işçiləri ilə danışıqlar aparılıb. Ekspedisiyada AOC-un direktoru və iki aktiv üzvü iştirak edib.