AZƏRBAYCAN ORNİTOLOJİ CƏMİYYƏTİ

facebook qrupumuza qatıl
facebook qrupumuza qatıl
Mərmər cürə proqramı

Azərbaycan Ornitoloji Cəmiyyəti Mərmər cürənin sayını artırmaq və nadir növ sayılan bu quşun Azərbaycanda populyasıyasının azalmasının qarşısını almaq üçün bir neçə ekspedisiya nəzərdə tutub.  Bu məqsədlə Şirvan (15.11.2019) və Qızılağac Milli Parklarına (16.11.2019) gedilib. Hər iki yerdə göllərə baxış keçirilib, müdiriyyət və elmi işçilər ilə danışıqlar aparılıb. Ekspedisiyada AOC-un direktoru və aktiv üzvləı iştirak edib.