AZƏRBAYCAN ORNİTOLOJİ CƏMİYYƏTİ

facebook qrupumuza qatıl
facebook qrupumuza qatıl
Lənkəran, Hirkan Milli Parkına ekskursiya

20 iyun, 2019-cu ildə Azərbaycan Ornitoloji Cəmiyyəti Hirkan Milli Parkına quş müşahidəsi məqsədilə ekskursiya təşkil etmişdir. Ekskursiyada AOC-un fəalları, könüllüləri və Mühəndislik Universitetinin tələbələri iştirak etmişdir. 

Hirkan Milli Parkı — Azərbaycanın Lənkəran və Astara rayonlarının ərazisində yerləşir. 2004-cü ildə yaradılmışdır. Ərazisi 40 358 hektar, (403,58 km²) sahəni əhatə edir.
Hirkan Milli Parkının ərazisinin çox hissəsi meşələrlə örtülüdür. Burada relikt və endemik bitki növləri, eləcə də Azərbaycan Respublikasının "Qırmızı Kitabı"na daxil edilmiş tipik flora və fauna növləri qorunub saxlanılır, mühafizə olunur.

Hirkan Milli Parkının ornitofaunasına daxil olan qara leylək, məzar qartalı, qıvrımlələk qutan, turac, mərmər cürə, Talış qırqovulu, Hirkan arıquşu, toğlugötürən və s. quşların adları Azərbaycanın "Qırmızı Kitabı"na daxil edilmişdir.