AZƏRBAYCAN ORNİTOLOJİ CƏMİYYƏTİ

facebook qrupumuza qatıl
facebook qrupumuza qatıl
Plakat

Fısıldayan qu quşu - Cygnus olor – Bird of the year 2011

Plakat

 İri yapalaq - Bubo Bubo – İlin Quşu 2010