AZƏRBAYCAN ORNİTOLOJİ CƏMİYYƏTİ

facebook qrupumuza qatıl
facebook qrupumuza qatıl
Xəritə

Bu xəritədə Turyançay ərazisində yerləşən mədəni və tarixi abidələr haqqında, bitki örtüyü və heyvanat aləmi haqqında məlumat verilib.

TÜRYANÇAY Ekoturizm və ekoloji maarifləndirmə üzrə xəritəDizayn: Gündüz Cəbrayıllı

Xəritə

ŞIRVAN MP
Ekoturizm və ekoloji maarifləndirmə üzrə xəritəDizayn: Gündüz Cəbrayıllı

Bu xəritədə ekoloji turistlər üçün nəzərdə tutulmuş marşrut haqqında, buradakı dayanacaqlar və müşahidə nöqtələri haqqında məlumat verilib. Burada həm də Şirvan Milli Parkının faunasına daxil olan nadir heyvan növlərinin adları göstərilib.

Xəritə

ZAQATALA
Ekoturizm və ekoloji maarifləndirmə üzrə xəritəDizayn: Gündüz Cəbrayıllı

Zaqatala rayonunda mövcud olan turistik marşrutlar bu xəritədə ətraflı göstərilib və bu ərazidə yerləşən ziyarət yerləri haqqında, ərazinin flora və faunası haqqında məlumat verilib.