AZƏRBAYCAN ORNİTOLOJİ CƏMİYYƏTİ

facebook qrupumuza qatıl
facebook qrupumuza qatıl

nəşrlərimiz

Azərbaycan Ornitoloji Cəmiyyəti fəaliyyət göstərdiyi müddət ərzində Azərbaycanın nadir quşları haqqında kitab, broşura, liflet, bukletlər buraxır, quşların qorunmasını təbliğ edən müxtəlif plakatlar hazırlayır.

Bu nəşrlər cəmiyyətdə quşlara qarşı marağı yüksəltməyə, quşlar haqqında bilikləri artırmağa və əhali arasında yaymağa xidmət edir. Bu kitablardan sadəcə ornitoloqlar, biologiya fakultəsinin tələbələri deyil, eyni zamanda təbiəti, quşları sevən, onlara maraq göstərən hər kəs faydalana bilər.

İnanırıq ki, «qanadlı» dostlarımızla bağlı sizi maraqlandıran bütün məlumatları bu kitablardan əldə edə bilərsiniz.

kitablarımız lifletlər plakatlar təqvimlər xəritə flayerlər əlfəcin banner