AZƏRBAYCANDA TƏHLÜKƏDƏ OLAN QUŞLAR

DÜNYA VƏ AZƏRBAYCAN QIRMIZI KİTABLARINA
DAXİL EDİLƏN QEYRİ SU-BATAQLIQ QUŞLARI

 

 

Azərbaycanca adı

Latınca adı

Azərbaycan Qırmızı Kitabı

Dünya Qırmızı Kitabı

1.

Çay qaraquşu

Pandion haliaetus

+

 

2.

Qırmızı çalağan

Milvus milvus

+

3.

Ağquyruq dəniz qartalı*

Haliaetus albicilla

+

+

4.

Tetraçalan

Accipiter gentilis

+

 

5.

Türküstan tüvüyü

Accipiter badius

+

 

6.

Çöl qartalı

Aquila nipalensis

+

 

7.

Kiçik qartalça

Aquila clanga

 

+

8.

Məzar qartalı*

Aquila heliaca

+

+

9.

Bərqud

Aquila chrysaetos

+

 

10.

Toğlugötürən

Gypaetus barbatus

+

 

11.

Qara kərkəs

Aegypius monachus

 

+

12.

İlanyeyən

Circaetus gallicus

+

 

13.

Çöl belibağlısı

Cyrcus macrourus

 

+

14.

Ütəlgi

Falco cherrug

+

 

15.

Şahin, laçın

Falco peregrinus

+

 

16.

Kərkincək

Falco vespertinus

+

17.

Çöl muymulu

Falco naumanni

 

+

18.

Dovdaq*

Otis tarda

+

+

19.

Bəzgəg*

Tetrax tetrax

+

+

20.

Cek*

Chlamydotis unudulata

+

+

21.

Qafqaz tetrası*

Tetrao mlokosiewiczi

+

+

22.

Xəzər uları

Tetraogallus caspius

+

 

23.

Qafqaz uları

Tetraogallus caucasicus

+

 

24.

Turaj

Francolinus francolinus

+

 

25.

Qırqovulun talış yarımnövü

Phasianus colchicus talischensis

+

 

26.

Qaraqarın bağrıqara

Pterocles orientalis

+

 

27.

Qöycəqarğa

Coracius qarrulus

+

28.

Ağboğaz bülbül

Irania gutturals

+

 

29.

Hirkan arıquşu

Parus hyrcanus

 

 

30.

Səhra qarquşu

Bucanetes githagineus

+

 

31.

Yaxalıqlı milçəkqapan

Muscicapa semitorquata

+

 

C ə m i :

 

22

14

 

 

 AZƏRBACANDA MÜHAFİZƏYƏ EHTİYACI OLAN

SU-BATAQLIQ QUŞLARI

Növ Qırmızı Kitab Köçmə statusu

Yayıldığı ərazilər

 

Azərbaycanca adı

Latınca adı

Azərbaycan

Dünya

 

1.Qıvrımlələk qutan*

Pelecanus crispus

+

+

Qş, Yuv

Xəzər sahili boyu və iri daxili su hövzələri (Sarısu, Ağgöl, Kürün Deltası və s.)

 

2.Çəhrayı qutan

Pelecanus onocrotalus

+

Xəzər sahili boyu və iri dahili su hövzələri (Kürün deltası, Qızılağac, Ağgöl və s.)

 

3.Kiçik qarabatdaq

Phalacrocorax pygmaeus

+

Ot

Xəzər sahili boyu və iri su hövzələrində qarğı ilə bitmiş ərazilərdə.

 

4. Ərsindimdik

Platalea leucordia

+

Yuv

Həmin yerlər

 

5. Qara leylək

Ciconia nigra

+

Yuv

Düzənlik və dağətəyi meşələri

 

6. Qızılqaz

Phoenicopterus ruber

+

Qşb Yuv

Ağgöl, Acınohur, Kürün Deltası, Mahmudçala, Şirvan qoruğu (Bəndəvan yasaqlığı), Qızılağac, axırınjılarda bəzi illərdə yuvalayır, köç vaxtı – Xəzər sahili boyu, Hacıqabul.

 

7.Qırmızıdöş qaz*

Rufibrenta ruficollis

+

+

Qızılağac qoruğunda tək-tək, axır illər bəzi daxili su hövzələrində az miqdarda rast gəlinir

 

8. Ağqaş qaz

Anser erythropus

+

Qızılağac, başqa daxili su hövzələri və Xəzər sahili boyu

 

9. Fısıldayan qu

Cygnus olor

+

Qş, Yuv

Daxili su hövzələri və Xəzər sahili boyu.

 

10. Kiçik qu

Cygnus columbianus

+

Həmin yerlər

 

11. Mərmər cürə*

Marmaronetta angustirostris

+

+

Ot

Ölkənin su-bataqlıq sahələri

 

12. Ağgöz dalğıc

Aythya nyroca

+

Ot

Həmin yerlər

 

13. Göydimdik

Oxyura leucocephala

+

Ağgöl, Sarısu, Hacıqabul, Qızılağac, Qırmızı göl, Xəzər sahili boyu

 

14. Qılquyruq ördək

Melanitta fusca

+

Ö-K

Köç vaxtı və bəzən qışlamada Qızılağacda

 

15. Ağ durna

Grus leocogeranus

+

Ö-K

Qızılağac, Biləsuvar rayonunun Arazqırağı sahələri

 

16. Civdimdik

Crex crex

+

Ö-K

Ölkənin su-bataqlıq sahələri

 

17. Sultan toyuğu

Porphyrio porphyrio

+

Ot

Qarğı bitən su hövzələri və Xəzər sahili boyu ərazilər

 

18. Çökükburun cüllüt*

Chettusia gregaria

+

+

Ö-K, (Qş)

Ölkənin su-bataqlıq sahələri

 

19. Ağquyruq çökükburun

Vanellochettusia leucura

+

Ot

-“-

 

20. Kiçik kronşnep

Numenius tenurostris

+

(Ö-K)

Xəzər sahili boyu

 

21. Təmbəl bekas

Callinago media

+

Ö-K

Xəzər sahili boyu və dağlıq-meşə rayonları

 

22. Çöl haçaquyruq cüllütü*

Glareola nordmanni

+

+

B-K

Xəzər sahili boyu

23. Böyük oxcüllüt

Limoza limoza

+

Su bataqlıq sahələri

 

24.Böyük əyridimdik

Numenius arquata

+

Su bataqlıq sahələri

 

Cəmi

13

16

 

 

*- eyni zamanda Azərbaycan və Dünya Qırmızı kitablarına daxil olan növlər; Qş – qışlayan, Ö-K - ötüb keçən; Yuv – yuvalayan; Ot – oturaq;