Ətraf mühitin idarəedilməsi üzrə təlimlər - 2012, Bakı-Naxçıvan

ss

 

 ‎Azərbaycan Ornitoloji Cəmiyyəti Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi və Ətraf mühit İdarəçilik Planının hazırlanması üzrə Bakı (3-8 dekabr, 2012) və Naxçıvan (10-15 dekabr, 2012) şəhərlərində yerli və xarici ekspertlərin iştirakı ilə təlimlər həyata keçirmişdir. Təlimlər Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazırlıyinin Dünya bankının dəstəyi ilə həyata keçirdiyi Dövlət İnvestisiyaları üzrə Kadr Potensialının Gücləndirilməsi Layihəsi çərçivəsində həyata keçirilir.