Hajiqabul gölünə ekskursiya

Dekabırın 8 Azərbaycan Ornitoloji Cəmiyyəti Haciqabul gölünə ekskursiya təşkil etmişdir. Əsas məqsəd - qışlayan su quşlarının sayğısının keçirilməsi idi. Satğıda 30 nəfər iştirak edirdi. İştirakçılar 4 qrupa bölünmüşdür və hər qrup müstəqil sayğı aparırıdı. Sonda nəticələr ümumiləşdirildi. 22 növə aid 10 minə yaxın suquşu qeydə alındı.

 

https://www.facebook.com/groups/183539257717/

 

5