Haciqabul gölünə ekskursiya.

07.04.2013 cü il tarixdə Bakı Dövlət Universitetinin "Ekologiya və Torpaqşunaslıq" fakultəsinin yeni CIMG0008sqəbul olunmuş tələbələri üçün ekskursiya təşkil edildi. Ekskursiya zamanı tələbələrlə ümumi tanışlıq oldu. Sonra təbiətlə tanışlıq, təbiətdə və çöl təcrübələrin aparılmasının (təyinedici və optik cihazlardan istifadə) bəzi məqamlarıdan danışıldı, fikir mübadiləsi aparıldı.


Yeni qazanmış bilikləri praktiki istifadə etmək üçün tələbələr Hacıqabul gölündə quşların müşahidəsini apardı. Müşahidə zamanı qışlamadan qalan bəzi növləri (qızılqaz, bəzi ördəklər və s) və eləcə də, yeni yuvalama yerlərinə gələn sərcəkimilər dəstəsinin nümayəndələri və onlara xas olan nəğmələri ilə tanış oldular.

CIMG0014sCIMG0010s