BÖDLAYFIN YUBİLEYİ thumb  

  

  

     BirdLfe İnternational dünyanın birinci beynəlxalq təbiəti mühafizə təşkilatıdır və bu il 90 illiyini qeyd edir. bügün BirdLife-ın bütün qitələr üzrə 116 ölkədə üzvü vardır. Azərbaycan Ornitoloji Cəmiyyəti 1986-cı ildə yaradılmışdır və 2002-ci ildən Bird Life İnternational-ın Azərbaycanda yeganə nümayəndəsidir.

  04BirdLife International-ın fəaliyyəti müxtəlif istiqamətləri əhatə edir- Mühüm Ornitoloji Ərazilər, Dünya Qırmızı Siyahısı, iqlim dəyişikliyi, miqrasiya yolları, meşələrin mühafizəsi və s. proqramları həyata keçirir.

    BirdLife-ın Mühüm Ornitoloji Ərazilər ( MOƏ-lər) proqramı quşların və digər biomüxtəlifliyi qorumaq üçün mühüm qlobal şəbəkələri mühafizə edir və monitorinqlər aparılır. Beynəlxalq razılıq, standartlar, elmi əsaslanmış kriteriyalar 12000- e qədər MOƏ müəyyən edilmişdir. Onlardan 53-çü Azərbaycanda mövcüddur. MOƏ-lər həm Dövlət tərəfindən mühafizə olunan həmdə  heç bir mühafizə statusuna malik olmayan ərazilərli əhatə edir. BirdLife üzvləri MOƏ proqramını həyata keçirmək üçün milli səviyyədə məsuliyyət daşıyırlar və MOƏ proqramı milli əsaslı potensialın yaradılması üçün güclü bir yol ola bilər. Belə ki, quşlar biomüxtəlifliyin əsas indikatorları hesab edilir və MOƏ-lərin qorunması digər heyvan və bitkilərin də mühafizəsini təmin edir.

            

02 BirdLife İnternational-ın digər beynəlxalq proqramlarından biri də quşların köç yollarının tədqiqatı ilə bağlıdır. Bütün məlum quş növlərinin təxminən 1,855 (19%) müntəzəm mövsümi miqrasiya edir. Lakin 2008-ci ildə köçəri quşların 11%-i BirdLife tərəfindən İUCN Qırmızı Siyahısına daxil edilmişdir və Dünyada Təhlükəd\ə Olan və Təhlükəyə Yaxin Olan növlərə aiddirlər.. Beynəlxalq əməkdaşlıq köçəri quşların qorunması üçün yeganə yoldur. BirdLife tərəfdaşları köçəri quşlar haqqında məlumatlılığı artırmaq və köç yolları üzrə mühafizə layihələrin həyata keçirilməsi üçün birlikdə işləyirlər.